10 Nama Malaikat Dan Tugasnya Dalam Islam

Nama malaikat dan tugasnya – Hari ini kita akan membahas mengenai Agama Islam, yaitu tentang nama nama malaikat dan, ini sering keluar di dalam materi pelajaran sekolah dari mulai SD, SMP, maupun SMA. Yuk disimak penjelasan berikut.

Malaikat dan tugasnya

Malaikat merupakan salah satu ciptaan dan hamba Allah SWT yang dimuliakan. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk meyakini adanya malaikat-malaikat Allah SWT serta hafal nama malaikat dan tugasnya yang diketahui karena termasuk dalam rukun iman, meskipun kita sebagai manusia biasa tidak dapat melihatnya secara langsung.

Keyakinan terhadap nama malaikat ini mencakup beberapa hal, yakni: Membenarkan adanya mereka, membenarkan bahwa mereka para malaikat adalah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah dan diciptakan untuk menyembah dan mematuhi perintah-perintah Allah, mempercayai keutamaan dan tingginya kedudukan malaikat di sisi Allah, mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya.

Pengertian Malaikat

Pengertian malaikat secara bahasa mempunyai arti kekuatan berasal dari bahasa Arab malaikah (ملائكة) bentuk jamak dari malaka (ملك). Sedangkan dalam pengertian umum malaikat sering diartikan sebagai makhluk Allah SWT yang diciptakan dari nur (cahaya) dan bersifat ghaib serta selalu tunduk dan patuh dalam menjalankan segala tugas dan perintah dari Allah SWT.

Malaikat memiliki jumlah yang sangat banyak dan melebihi jumlah manusia. Hanya Allah SWT saja yang mengetahui persis jumlah malaikat yang ada, bahkan dalam suatu riwayat dinyatakan “Tidak ada sejengkal tempat pun di langit kecuali di situ ada malaikat”. Diantara malaikat itu ada yang bersujud dan ada juga yang berdiri sampai hari kiamat. Namun, yang wajib bagi kita untuk mempelajari nama-nama malaikat beserta tugasnya hanya berjumlah sepuluh saja, yaitu Jibril, Mikail, Izroil, Isrofil, Munkar, Nakir, Roqib, Atid, Malik, dan Ridwan.

Sifat-Sifat Malaikat

Malaikat juga mempunyai sifat dan karakteristik yang tidak sama dengan makhluk Allah yang lainnya seperti manusia, jin dan setan. Malaikat mempunyai sifat dan karakteristik yang diciptakan oleh Allah bersamaan dengan penciptaannya. Diantara sifat-sifat malaikat yang diajarkan dalam agama Islam antara lain sebagai berikut:
  1. Malaikat memiliki sifat ma’shum, yang berarti malaikat dijaga dari melakukan hal-hal yang membuat dosa atau maksiat.
  2. Malaikat dibersihkan dari sifat-sifat manusiawi, maksudnya malaikat tidak mempunyai hawa nafsu, tidak mempunyai Ayah Ibu, tidak minum, tidak makan, dan hal lainnya seperti manusia.
  3. Malaikat selalu bertasbih tiada lelah dan tanpa kantuk kepada Allah sepanjang siang dan malam dan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat.
  4. Malaikat sangat patuh dan taat hanya kepada Allah.
  5. Makhluk ciptaan Allah yang juga memiliki sifat malu.
  6. Malaikat tidak menyukai tempat-tempat yang memiliki bau sensitif atau tidak sedap, tempat yang ada anjingnya, dan tempat yang ada patungnya. Malaikat tidak akan pernah datang ke tempat tersebut kecuali Allah memerintahkannya.
  7. Malaikat bisa mengubah bentuk dan wujudnya.
  8. Malaikat memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya yang luar biasa karena diciptakan dari cahaya sehingga malaikat bisa berpindah tempat dan melintasi alam semesta hanya dalam waktu seperkian detik.

Nama-Nama Malaikat Dan Tugasnya

Berikut ini 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib diketahui:

1. Malaikat Jibril

Malaikat Jibril merupakan panglima tertinggi di penduduk langit, sehingga dia dijuluki imamu ahli sama’. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para Rasul-rasul Allah dan ditugaskan juga untuk meniupkan ruh pada setiap janin pada saat di dalam kandungan ibu.

Banyak yang bertanya-tanya apa tugas Malaikat Jibril setelah Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir telah tiada, sedangkan wahyu hanya diterima oleh Rasul saja.

Beberapa ulama berpendapat bahwa Malaikat Jibril sepeninggal Nabi Muhammad SAW bertugas membagi-bagikan ilmu, sebagaimana wahyu yang bisa diartikan juga sebagai ilmu. Sebagian ulama juga memberikan buah fikirnya tentang tugas Malaikat Jibril saat sekarang adalah memberikan ilham kepada orang-orang khusus.

Entah mana yang benar Allah lebih mengetahui, yang terpenting bagi kita adalah mengetahui nama malaikat dan tugasnya. Karena dengan belajar dan mengetahui akan menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

Adapun Malaikat Jibril dalam keterangan kitab klasik, diciptakan oleh Allah SWT setelah Malaikat Mikail terpaut 500 tahun, memiliki 600 sayap, dari kepala sampai ujung kakinya dipenuhi dengan rambut yang diciptakan dari za’faron (minyak wangi), matahari berada di antara kedua matanya, dan rambutnya bagaikan bulan dan bintang.

Setiap hari Malaikat Jibril masuk ke dalam samudera Nur (cahaya) dan ketika keluar jatuhlah dari tiap-tiap sayapnya beribu-ribu tetesan, dan dari tiap-tiap tetesan itu Allah menjadikannya satu malaikat yang serupa dengan Malaikat Jibril dan bertasbih kepada Allah SWT sampai hari kiamat, mereka dinamakan Ruuhhaniyyuun.

2. Malaikat Mikail

Malaikat Mikail bertugas memberikan rizki kepada makhluk yang ada di dunia, mengatur hujan, angin, serta tumbuh kembangnya tanaman.

Adapun Malaikat Mikail diciptakan oleh Allah SWT sesudah Malaikat Israfil terpaut 500 tahu. Dari Kepala sampai ujung kaki Malaikat Mikail dipenuhi dengan rambut yang diciptakan dari za’faron, dan sayapnya diciptakan dari zabarjad (sejenis zamrud) berwarna hijau.

Pada setiap rambut terdapat beribu-ribu wajah, dan pada setiap wajah terdapat beribu-ribu mata, setiap ada kaum mukmin yang berbuat dosa mata tersebut menangis karena merasa kasihan terhadap orang mukmin tersebut.

Pada setiap wajah terdapat beribu-ribu mulut, dan pada tiap mulut terdapat beribu-ribu lisan yang berbicara dengan beribu-ribu macam logat (bahasa), dan setiap lisan memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang mukmin dan orang-orang yang berbuat dosa dan meneteslah dari tiap mata 70.000 (tujuh puluh ribu) tetesan, maka Allah jadikan dari tiap tetesan satu malaikat yang serupa dengan Malaikat Mikail dan mereka bertasbih kepada Allah SWT sampai hari kiamat, mereka dinamakan Karubiyyuun (Pembantu Malaikat Mikail yang diberi kewenangan atas hujan, tumbuh-tumbuhan, rizki dan buah-buahan).

3. Malaikat Israfil

Malaikat Israfil memiliki tugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Terjadi dua kali peniupan, tiupan pertama untuk mencabut seluruh nyawa yang masih tersisa di bumi dan tiupan kedua untuk membangkitkan semua makhluk hidup untuk dibangkitkan kembali (Hari Kebangkitan).

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Malaikat Isrofil memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menyangga langit yang tujuh, lalu Allah memberikan kekuatan, dan memohon diberi kekuatan untuk membawa bumi yang tujuh lalu Allahpun memberinya kekuatan, dan memohon agar kuat membawa angin, gunung, jin, manusia, dan segala macam binatang dan Allahpun memberinya kekuatan.

Mulai dari bawah telapak kaki hingga kepalanya dipenuhi rambut dan beberapa lisannya ditutupi dengan hijab, setiap lisan membaca tasbih kepada Allah dengan seribu macam logat dan dari tubuh malaikat Isrofil Allah menciptakan beribu-ribu malaikat yang membaca tasbih sampai hari kiamat, mereka bernama Malaikat Al-Muqarrabuun ‘indallaah, Hamalatul ‘Arsy, dan Kiraamul Kaatibiin.

Mereka semua sama dan seerupa dengan Malaikat Israfil. Malaikat Israfil melihat neraka jahanam sehari semalam 3 kali sambil mengharap kepada Allah sampai lemas seperti tali gendewa sebab sangat keras tangisannya, sehingga seandainya Allah membendung air mata Israfil, maka bumi akan banjir air mata Israfil sebagaimana banjir pada masa Nabi Nuh, dan saking besarnya Malaikat Israfil, seandainya semua air yang ada di lautan dan sungai ditumpahkan pada kepala Malaikat Israfil, maka air tersebut tidak setetspun akan jatuh ke bawah.

4. Malaikat Izrail

Malaikat Izrail merupakan salah satu nama-nama malaikat beserta tugasnya yang wajib kita ketahui, Malaikat Izrail ditugaskan untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup.

Dalam beberapa literatur yang ada, di hari akhir nanti semua makhluk yang bernyawa tidak akan terlepas dari Malaikat Izrail, Malaikat Izrail juga akan melapor kepada Allah bahwa semua makhluk sudah dicabut nyawanya. Tetapi Allah mengatakan kepadanya masih ada yang tersisa.

Lalu Malaikat Izrail mengitari alam semesta lagi untuk memastikan dimana makhluk itu. Tetapi sampai diujungnya tidak ketemu, kemudian ia menghadap kepada Allah untuk melaporkan bahwa tidak ada yang tersisa.

Tetapi Allah mengatakan hal yang sama. Hal ini terulang sampai 3 kali. Sehingga pada akhirnya Allah memberitahukan bahwa makhluk yang dimaksud itu adalah dirinya sendiri. Sehingga secara langsung ia mencabut nyawanya sendiri.

5. Malaikat Munkar

Malaikat Munkar mempunyai tugas yang sama dengan Malaikat Nakir, yakni menanyai orang-orang yang sudah dikubur. Namun bedanya Malaikat Munkar khusus menanyai kepada orang-orang yang pada waktu hidupnya banyak berbuat maksiat atau keburukan yang tidak diridhoi Allah SWT.

Sehingga Malaikat Munkar ketika mendatangi orang-orang yang akan ditanyainya berpawakan sangat menyeramkan dan membawa godam. Apabila orang yang ditanyai tidak bisa menjawab pertanyaannya maka ia akan dipukul dengan godamnya hingga hancur lebur, kemudian dibangkitkan lagi untuk ditanyai lagi. Begitu prosesnya terus berulang sampai hari kebangkitan tiba.

6. Malaikat Nakir

Berbeda dengan Malaikat Munkar, Malaikat Nakir tugasnya fokus kepada orang-orang yang semasa hidupnya berbuat kebaikan. Malaikat Nakir mempunyai ciri-ciri perawakan yang sangat indah untuk dilihat dan memiliki sifat lembut.
Proses menanyai Malaikat Munkar dan Nakir ini dimulai sejak proses penguburan selesai dan setelah tujuh langkah kaki kepergian orang terakhir yang menguburkannya.

7. Malaikat Raqib

Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat amalan-amalan manusia yang baik-baik semasa hidupnya di dunia.

8. Malaikat Atid

Malaikat Atid memiliki tugas untuk mencatat amalan buruk manusia semasa di dunia.

Malaikat Raqib dan Atid mencatat segala amal yang dilakukan oleh manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada yang mengatakan kedua malaikat ini berada di kedua pundak manusia.

9. Malaikat Malik

Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Gambaran Malaikat Malik ini bisa dilihat di QS. At Tahrim ayat 6 bahwa Malaikat penjaga pintu neraka ini memiliki sifat yang kasar, keras,dan tidak pernah mendurhakai Allah SWT.

10. Malaikat Ridwan

Malaikat Ridwan adalah malaikat yang ditugaskan di tempat sebrangnya Malaikat Malik bertugas, pintu surga. Tentu saja sifat atau karakter Malaikat Ridwan akan berbanding terbalik dengan Malaikat Malik yang keras, karena Malaikat Ridwan akan menyambut penghuni-penghuni yang juga dimuliakan Allah SWT sehingga sewajarnya Malaikat Ridwan akan memiliki sifat lembut.

Itulah penjelasan lengkap mengenai nama nama malaikat beserta tugasnya lengkap. Tunggu artikel Agama Islam lainnya, jangan lupa di share yaa. Terima kasih telah membaca dan semoga bermanfaat untuk kita semua.

0 Comments

Posting Komentar

Beri kami kritik dan saran dengan cara Berkomentar